Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar og bryr oss om miljøet
Vi er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene ISO14001 og SA8000. Cane-lines produkter produseres med den største omtanke for miljøet og for menneskers velvære.
Vi mener at ansvaret strekker seg lenger enn til design og produksjon av møbler. Vi har forpliktet oss til å drive en produksjon som tar hensyn til miljøet, og retter stadig søkelyset mot arbeidsforholdene i landene der vi har vår virksomhet.

Det innebærer at barnearbeid ikke tillates, og at lønnsnivået er rettferdig og i samsvar med
lokal lovgivning. I tillegg er vi svært bevisste på forbruket av ressurser, på resirkulering og rensing av avløpsvann. Disse standardene gjelder både oss og våre leverandører, og vi etterstreber kontinuerlig å forbedre forholdene i deres fabrikker. Selskapets atferd og aktiviteter har gitt oss internasjonale sertifiseringer som gjør at vi er underlagt ekstern kontroll på kontinuerlig basis. Dette er din garanti for at vi har forpliktet oss til å ta vare på mennesker og miljø.