Møt designerne

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

Johannes Foersom og Peter Hiort-Lorenzen (MDD) er to av Skandinavias mest anerkjente og suksessrike møbeldesignere. De har som mål å skape langvarig verdi og å fremme en sunn utvikling for mennesker og miljøer. De etterstreber den høyeste kvalitet i samarbeid, prosess og produkt, og mener at kunnskap og innovasjon er fundamentalt. Den imponerende fleksibiliteten gjør at møblene fremstår som små arkitektoniske mirakler.
Vis produkter

Strand+Hvass

Christina Strand (MDD) og Niels Hvass (MAA) tilhører den nye generasjonen av skandinaviske designere. De mener at design i seg selv er en strategi som kan forbedre menneskers liv, miljø og personlige opplevelser. I tillegg mener de at design kan brukes som et redskap for å utvikle et samfunns konkurransekraft og økonomiske vekst. Deres design er brukersentrert og dypt forankret i skandinavisk kultur. Enkelhet og harmoniske linjer er hjørnesteinene i arbeidet.
Vis produkter

Welling/Ludvik

Designduoen Welling/Ludvik, Hee Welling og Gudmundur Ludvik, bidrar til fornyelsen av den miljøvennlige designen med utgangspunkt i personlige erfaringer. Den er definert av en ren estetikk, der alt overflødig skjæres bort og hver detalj har et funksjonelt formål. De tar sikte på å finne den best mulige løsningen sett fra flere perspektiver. Komfort, materialer, konstruksjon, pris og miljø er alle faktorer som bidrar til å definere deres tilnærming til design.
Vis produkter

byKATO

ByKATO, Karl Rüdiger Rossell og Tonny Glismand, går inn for å skape moderne og svært anvendelige produkter til dagliglivet. De prøver å bygge bro over kløften mellom kommersiell, industriell design og kvalitetshåndverk ved å bruke hederlige og forsvarlige materialer, og å være nøye med hver minste detalj. Deres mantra er å designe produkter som de selv gjerne ville hatt, så de tar alltid utgangspunkt i sine egne behov. På den måten kommer det hele fra hjertet, og den nødvendige entusiasmen er alltid til stede.
Vis produkter

Søren Rose Studio

Søren Rose Studio er kjent for sin minimalistiske, skandinaviske stil med klare avstikkere til et moderne, kosmopolitisk uttrykk. Den rå og usøte stilen, som designstudioet henter inspirasjon for fra sin beliggenhet i New York, passer estetisk godt i tråd med den skandinaviske designtradisjonen. Kombinasjonen er blitt raffinert av designstudioet gjennom mange års eksistens på den internasjonale designscenen.
Vis produkter

Maria Berntsen

Når hun starter et nytt prosjekt, ser Maria etter en idé med nerve, funksjonalitet og identitet. God design kommuniserer og etablerer en dialog med mottakeren. Design handler ikke bare om funksjonalitet – det dreier seg like mye om den følelsesmessige forbindelsen og inntrykket som skapes. Maria føler at hun lykkes når designen hennes gir folk glede i hverdagen. "Samarbeidet med Cane-line er en stor fornøyelse, takket være deres sterke satsing på høy kvalitet, lang levetid og på å kunne tilby folk de best mulige produktene."
Vis produkter

Cane-line Design

I Cane-line er det komfort som er kjerneverdien for god design, og vi tror på en optimal kombinasjon av estetikk og funksjonalitet. Vårt eget designteam arbeider hver eneste dag med dette som overordnet mål, for å skape en optimal kolleksjon med unike produkter som tilfører verdier og gjør livet mer behagelig for deg. Cane-line designteam har også et nært samarbeid med våre eksterne designere.
Vis produkter

Designfilosofi

"Enhver design skapes med de skandinaviske sommerdagene og -nettene i tankene og forsterker opplevelsen av livet utendørs, der møblene bidrar ytterligere til å skape stemning."

Cane-lines designere etterstreber å få estetikk og funksjonalitet til å gå hånd i hånd. Bordene bidrar til romfølelsen ute i det fri, mens stolene uttrykker din personlige stil.

For alle designere er formen og uttrykket til hvert eneste møbel viktig, men hos Cane-line spiller komforten en minst like stor rolle. Hele vår kolleksjon er skapt for å gjøre utendørssesongen enda mer verdifull for deg. Det er derfor holdbar kvalitet og enkelt vedlikehold går hånd i hånd med eksklusive designer og komplett komfort.