7.545,00 kr
2.345,00 kr
1.995,00 kr
4.395,00 kr
6.745,00 kr
2.795,00 kr
2.495,00 kr
23.795,00 kr
Fra 18.995,00 kr
8.395,00 kr
Fra 4.395,00 kr
Fra 6.495,00 kr

Christina Strand (MDD) og Niels Hvass (MAA) tilhører den nye generasjonen av skandinaviske designere. De mener at design i seg selv er en strategi som kan forbedre menneskers liv, miljø og personlige opplevelser. I tillegg mener de at design kan brukes som et redskap for å utvikle et samfunns konkurransekraft og økonomiske vekst. Deres design er brukersentrert og dypt forankret i skandinavisk kultur. Enkelhet og harmoniske linjer er hjørnesteinene i arbeidet.