Sorry, there are no products in this collection


Cane-line har designet en fleksibel bordserie - Avenue - som inneholder en rekke bordunderstell i forskjellige størrelser og materialer. Materialevalget gjør at vedlikeholdningen av produktene er ytterst enkel. Alle understell kan kombineres med forskjellige størrelser bordplater i forskjellige materialer.