Sertifiseringer

Sertifiseringer

Sertifiseringer

Hos Cane-line er vi sertifisert etter en rekke forskjellige standarder innen arbeidsvilkår, miljø og bærekraft. Med disse sertifiseringene forplikter vi oss til å sikre gode arbeidsvilkår og beskytte miljøet. Sertifiseringene er også viktige for deg som forbruker, ettersom de er din garanti for at vi holder det vi lover og forplikter oss til. 

Nedenfor kan du lese mer om våre sertifiseringer.

                      

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøstyringssystemer. Med denne sertifiseringen forplikter vi oss til å ha en sunn miljøpolitikk. Den betyr at vi binder oss til noen målsettinger om å beskytte miljøet. Dette er din garanti for at vi konstant arbeider for å bli enda bedre til å beskytte miljøet og samfunnet vårt.

Med SMETA-sertifiseringen forplikter vi oss til å ha gode arbeidsvilkår og dermed skape samfunnsansvar. Det betyr blant annet at barnearbeid ikke tillates, og at lønnsnivået er rettferdig og i overensstemmelse med den lokale lovgivningen.

Den teaken vi bruker til Cane-lines møbler, stammer fra spesielle skoger der teaken er godkjent og felt under sertifiseringssystemet SVLK – Sistem Verifikasi Lagalitas Kaya (Indonesias garantisystem for lovlig hogst). Det er din garanti for at fellingen av trærne ikke ødelegger naturen og raserer skogene.

     

Miljø og bærekraft tas også hensyn til når det gjelder produksjonen av trykksaker. ClimateCalc-sertifiseringen er din garanti for at materialer er trykket med omsorg for miljøet, og dermed er CO2-nøytrale. 

UN Global Compact arbeider innenfor områdene samfunnsansvar, bærekraft og miljø. De samme områdene er kjerneverdier for Cane-line, og vi er derfor en del av det internasjonale fellesskapet som arbeider hardt for å forbedre disse områdene.