FNs globale mål og sosialt ansvar

FNs globale mål og sosialt ansvar

FNs globale mål og sosialt ansvar

På Cane-line er samfunnsansvar og omsorg for miljøet en viktig del av vårt DNA og en kjerneverdi. Derfor støtter vi aktivt FNs globale mål. Vi støtter spesielt ønsket om å skape en bærekraftig virksomhet / produksjon som har minst mulig innvirkning på samfunnet og miljøet.

Som møbelprodusent er det verdensmål nr. 8 og 12, hvor vi spesielt kan gjøre en forskjell. For oss tjener de globale målene som en ytterligere motiverende faktor i arbeidet mot en mer bærekraftig virksomhet.

Verdensmål 8 handler om å skape anstendige arbeidsplasser og bærekraftig økonomisk vekst. For dette formål bidrar vi til å skape anstendige arbeidsplasser med gode forhold og rammer, både med arbeidsplasser i Danmark og i vår produksjon i Indonesia. I lokalsamfunnet rundt hovedkontoret i Rynkeby, Danmark, er det fokus på jobbskaping, og spesielt her hjelper vi med å få unge mennesker til jobb. I vår produksjon i Indonesia er det spesielt fokus på å skape anstendige jobber med gode arbeidsforhold.

Verdensmål 12 strever for å sikre mer bærekraftig forbruk og produksjonsformer. Dette er en stor del av vårt DNA, og har vært i lang tid før FNs verdensmål dukket opp. Vi har alltid hatt en ambisjon om å gjøre forretninger med minst mulig innvirkning på samfunnet og miljøet. Visste du for eksempel at vi i mange år har sortert avfall på hovedkontoret vårt i Rynkeby, og at vi får varmen vår som overskuddsvarme fra fabrikken på nabotomten?

Som produsent er vi også bevist at strømforbruk ofte er en stor miljøbelastning. Derfor er vi stolte over å ha redusert strømforbruket vårt med 50% i 2013, og har opprettholdt nivået siden den gang.

Med vår sertifisering ISO14001 og vår revisjon i SMETA forplikter vi oss enda mer til den grønne agendaen, som med deres retningslinjer veileder oss til å bli enda bedre.

Samfunnsansvar

Cane-line fokuserer på og er interessert i å sikre gode arbeidsforhold, ta hensyn til miljøet og tenke når det gjelder bærekraft. Dette er også viktig for deg som forbruker, da det er din garanti for at vi holder det vi skriver og forplikter oss til.

Nedenfor kan du lese mer om vår sertifisering etc.

                               

 

ISO14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden i miljøledelsessystemer. Med denne sertifiseringen er vi forpliktet til å ha en sunn miljøpolitikk. Denne sertifiseringen betyr at vi forplikter oss til spesifikke mål for å beskytte miljøet. Dette er din garanti for at vi hele tiden jobber for å bli enda bedre på å beskytte miljøet og samfunnet vårt.

Med SMETA-tilsynet forplikter vi oss til å ha gode arbeidsforhold, og viser dermed samfunnsansvar. Dette betyr blant annet at barnearbeid ikke er tillatt, og at lønnsnivået er rettferdig og i samsvar med lokal lovgivning.

Teaken vi bruker kommer fra spesielle skoger, der teaken er godkjent og felt under SVLK - Sistem Verifikasi Lagalitas Kaya (Indonesias system for timelegalitetsforsikringssystem). Det er din garanti for at hogst ikke ødelegger naturen og minimerer skog.

    

Miljø og bærekraft tas også i betraktning når det gjelder produksjon av trykte materialer. ClimateCalc er din garanti for at materialer blir trykt med omhu for miljøet og dermed CO2-nøytralt.

FNs Global Compact jobber blant annet med samfunnsansvar, bærekraft og miljø. De samme områdene er kjerneverdier for Cane-line, og det er derfor vi er en del av det internasjonale samfunnet som jobber hardt for å forbedre disse områdene