FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Hos Cane-line er samfunnsansvar og omsorg for miljøet en kjerneverdi og en viktig del av vårt DNA. Derfor støtter vi aktivt opp om FNs bærekraftsmål. Vi støtter særlig opp om ønsket om å skape en bærekraftig virksomhet/produksjon som belaster samfunnet og miljøet minst mulig.

Som møbelprodusent er bærekraftsmålene 8 og 12 de vi føler at vi kan oppnå mest på. For oss fungerer bærekraftsmålene som en ekstra motivasjonsfaktor i arbeidet med en mer bærekraftig virksomhet.

Bærekraftsmål nummer 8 handler om å skape anstendige arbeidsplasser og bærekraftig økonomisk vekst. Til dette målet bidrar vi med å skape anstendige arbeidsplasser med gode vilkår og ved å etablere arbeidsplasser her i Danmark og i vår produksjon i Indonesia. I lokalsamfunnet ved hovedkontoret i Rynkeby i Danmark er det fokus på å skape arbeidsplasser, og spesielt på å bidra til at unge mennesker kommer i arbeid. I vår produksjon i Indonesia legges det særlig vekt på å skape anstendig arbeidsplasser med gode vilkår.

Bærekraftsmål nummer 12 streber etter å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Dette er en stor del av vårt DNA, og har vært det lenge før FNs bærekraftsmål ble utarbeidet. Vi har nemlig alltid hatt ambisjoner om å drive en virksomhet med minst mulig belastning på samfunnet og miljøet. Visste du for eksempel at vi i mange år har kildesortering av avfall på hovedkontoret vårt i Rynkeby, og at oppvarmingen av lokalene skjer med overskuddsvarme fra fabrikken ved siden av oss?

Som produsent er vi også bevisst på at strømforbruket ofte er en stor miljøbelastning. Derfor er vi stolte over at vi reduserte strømforbruket vårt med 50 % i 2013 og har holdt oss på det samme nivået siden.

Med våre sertifiseringer, som ISO140001 og SMETA, forplikter vi oss enda sterkere til den grønne dagsordenen, som med deres retningslinjer viser oss veien til å bli enda bedre.